Muslimsk begravning i Sverige

Muslimsk begravning i Sverige

Vill du ordna en muslimsk begravning finns en del saker att tänka på. Vi på Klarahill kan hjälpa dig att ta ett personligt, muslimskt farväl. Här förklarar vi också hur en muslimsk begravning går till.

Muslimer kommer från en rad olika länder, har skilda språk och olika kulturell bakgrund. Därför finns det också olika muslimska församlingar. Islam kan dessutom delas in i två huvudgrupper, Sunni och Shia. De skiljer sig främst åt i tolkningen av Muhammeds ord.

Enligt muslimskt tradition finns en rad saker att tänka på när muslimska begravningar i Sverige ska hållas.

Hur går en muslimsk begravning till?

Begravningen ska helst ske inom 36 timmar. Därför kan du som närstående be ansvarig läkare att faxa dödsbeviset till Skatteverket så fort som möjligt. Det påskyndar registreringen och förkortar Skatteverkets handläggningstid.

Enligt muslimsk tradition ska den döde föras direkt ner i jorden, utan kista. Men att få tillstånd till gravsättning utan kista i Sverige är svårt. Många muslimer i Sverige väljer därför att svepa in den döde i tyg för att sedan placera kroppen i en enklare kista.

Begravningen sker sedan efter middagsbönen. Den inleds med en kort bön och oftast är det männen som följer med till begravningsplatsen. De hjälps åt att lägga den döde i graven. Om kista inte används brukar en speciell ram av trä tillverkas, där det placeras spontat virke för att skydda kroppen. De närvarande brukar sedan själva fylla den första delen av graven med sand. Ceremonin avslutas med bön.

Att tänka på:

 • Muslimer ska alltid jordbegravas
 • Före begravningen hålls en tvagningsceremoni och den döde lindas in i bomullstyg
 • Den döde ska alltid ha ansiktet vänt mot Mekka
 • Om kista används ska den vara mycket enkel
 • Inom islam är det ovanligt med obduktion, kremering och blommor

Muslimsk gravsten

När det kommer till muslimska gravstenar brukar gravarna markeras med en enkel gravmarkör. Den visar var gravens huvud- och fotända finns. På senare tid har det blivit allt vanligare med enklare gravstenar även vid muslimska begravningar.

Muslimska gravplatser

Inte sällan finns krav på egna gravplatser enligt den muslimska traditionen. Nästan alla allmänna begravningsplatser är uppdelade efter tro, vilket betyder att det i de flesta fall finns ett specifikt område för enbart muslimer.

Muslimska begravningsplatser i Sveriges största kommuner:

 • Stockholms stad: Skogskyrkogården, Lilla Dalens begravningsplats, S:t Botvids begravningsplats, Södra begravningsplatsen, Lidingö kyrkogård
 • Göteborgs stad: Fridhems kyrkogård, Billdals kyrkogård
 • Malmö stad: Östra kyrkogården
 • Uppsala kommun: Berthåga kyrkogård
 • Linköpings kommun: Lilla Aska Griftegård
 • Västerås stad: Hovdestalund kyrkogård
 • Örebro kommun: Norra kyrkogården
 • Helsingborgs stad: Pålsjö Västra kyrkogård
 • Norrköpings kommun: Norra kyrkogården
 • Jönköpings kommun: Östra kyrkogården
 • Kristianstad kommun: Rödaleds begravningsplats
 • Trollhättans kommun: Håjums kyrkogård